Dóc 1952-ben létesült község, Szegedtől 25 km-re fekszik. Területe 4870 ha, melyből a belterület 72 ha. A község régi, szép neve a valamikori bérlő birtokos nevét örökíti meg. (Az 1400-as évek elején ezt a területet Dóczy Miklós nevű bérlő hasznosította. 1803-ban már (Pallavicini a birtokos az igen ritkán lakott területen.) Dóc igazgatási területét a 4519. sz. Szeged-Csongrád összekötő út északi és déli irányban keresztezi. Északi határa a Tisza folyó, az útvonal nyugati oldalán az igazgatási terület 1/5-e fekszik, itt a homokos talajon kialakult tanyás gazdaságok a jellemzőek. A keleti oldalon, mozgalmas terepen kiterjedt erdők húzódnak, ezek karéján belül, domb- vonulatra épültek a belterület házai. A bekötő út északi részén működik a Magyar Honvédség lőtere, ami határos az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkkal.A község dombon helyezkedik el, melyet erdő vesz körül, és ezzel kellemes vizuális élményt nyújt. A bodorszéki külterület déli oldalán, a sándorfalvi határ mellett épül magánvállalkozásban a Magyarok Világparkja. A község a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része. A község területének 58 %-a védett. A tájvédelmi körzet a Tisza jobb partján lévő hullámteret és az árvédelmi töltésen kívül elterülő mentett területet foglalja magában. A védett területen közel 400 ha legelő található. Ezek fontos pihenő és találkozó helyei a vonuló madaraknak, ősszel viszont október elejétől november közepéig több tízezer daru és vadliba pihenő helye. A községet körülvevő erdőkben sokfajta állat él.A község temploma 1792-ben épült, 1975-ben építették át. A község teljesen közművesített, 90 %-os a szilárd burkolatú közutak kiépítettsége. A község zsákutcás adottsága miatt forgalma csekély, ezért csendes, tiszta, jó levegője van. Ópusztaszerhez való közelsége lendítő erőt adhat a falusi turizmusnak. A Tisza közelsége jó túrázási, pihenési lehetőség. A kereskedelmi ellátottság főleg az élelmiszeriparra terjed ki. Egy ÁFÉSZ Bolt, egy kiskereskedelmi vegyesbolt, egy vendéglő, egy tápbolt van a belterületen. A külterületiek ellátását egy vállalkozásban üzemeltetett ÁFÉSZ Bolt és egy tápbolt biztosítja. Kereskedelmi ellátás területén az üzletek választéka lehetővé teszi a helyi lakosság igényén túl a turisták igényeinek kielégítését is. A községbe a buszközlekedés jó. Szeged - Dóc - Csongrád útvonalon rendszeresen járnak autóbuszok. A külterületen főleg a földutak a jellemzőek, ezek jól karbantartottak, erre sajnos alig van buszjárat. A helyi postahivatal munkanapokon 8-tól 14 óráig tart nyitva. A község önállósága óta működő Polgárőr Egyesület közmegelégedésre látja el a község közbiztonságával kapcsolatos munkákat. Hetente, rendszertelen időközönként vigyáznak az itt élők nyugalmára, értékeire. Az együttműködés a rendőrséggel jó.