Kitüntető címek adományozásaAlgyő Nagyközség Képviselő-testülete az idei évben is adományozni kíván „Algyő Díszpolgára” címet, „Algyő Községért” kitüntetést, illetve „Alkotói Díjat” és „Elismerő Oklevelet”. A kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelet alapján Algyő Község kitüntetés, Alkotói Díj, Elismerő Oklevél adományozását a Testület bizottságai, a község lakosai, a községben működő társadalmi szervezetek és közösségek kezdeményezhetik.
„Algyő Nagyközség Díszpolgára” cím annak a köztiszteletben álló 
állampolgárnak adományozható, aki életművével vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a község szellemi és anyagi fejlődéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez. A címet a Képviselő-testület adományozza, melyre évenként kerül sor és legfeljebb 1 állampolgár kaphatja. A 4. §. Értelmében a díszpolgári cím adományozását a Képviselő-testület bizottságai, a község lakosai, a településen működő társadalmi szervezetek és közösségek kezdeményezhetik.
„Algyő Nagyközségért” kitüntetés annak az élő természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek adományozható, aki vagy amely a település gazdasági, társadalmi, szellemi fejlődéséhez, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett eredményes tevékenységével jelentősen hozzájárult.
„Alkotói Díj” annak adományozható, aki művészeti, kulturális, közéleti, irodalmi, kutatás-fejlesztési tevékenységével a községnek elismerést szerzett.
„Elismerő Oklevél”  annak az élő természetes, vagy jogi személynek, valamint jog személyiséggel nem rendelkező közösségnek adományozható, aki vagy amely az oktatás-nevelésben, közszolgálatban nyújtott kimagasló tevékenységet, valamint eredményes tanulmányi és sport teljesítményt ért el.
Algyő Nagyközség Önkormányzata tisztelettel kéri a lakosságot, a társadalmi szervezetek vezetőit, hogy legkésőbb 2012. július 9. (szerda) napjáig a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek írásban eljuttatni javaslataikat, hogy a kitüntetésekben az arra legméltóbb személyek részesülhessenek és a Képviselő-testület a július havi testületi ülésén fenti ügyben döntést hozzon. A döntést követően a címeket Herczeg József  polgármester adja át az Algyő Napja alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen.
„Virágos Algyőért Cím” adományozására évente egy alkalommal az alábbi hat kategóriában kerül sor, a szakmai bizottság szakembereinek közreműködésével. A „Tiszta udvar, rendes ház” kategóriában minden év augusztus 31-ig lehet nevezni, a „Közönség-díj”-as kategóriára a Faluházban, minden évben kiállításra kerülő fotók alapján, augusztus 31-ig lehet szavazni. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra Algyő Napján kerül sor az ünnepi testületi ülés keretében.
A „Virágos Algyőért Cím” kategóriái:
 - A legszebb virágos előkert
 - A legvirágosabb ablak, erkély
 - Tiszta udvar, rendes ház
 - Közönség-díj
Ügyintézők:


0 Megjegyzések

Hirdetés