Az egykori tulajdonosok: Belák János molnármester (1871.05.07.-1947.05.07.) és Belák Jánosné Huszti Viktória (1885.06.16.-1968.11.12.).
Tóth János és Tóth Sándorné algyői lakosok elmondása alapján az épület története:
Az 1914 -es háború idején szélmalom volt, majd leégett. Az ún. Belák - malmot 1923-ban motor meghajtásúra építették át, a házat 1926-ban építették fel. A 2012. évi felújítások során alkotóház lett.
Történelmi írásos emlékek:
Csongrád Megyei Levéltár, Szeged Aktv.jkv.1939/88:
A repülőtérhez épülő kövesútnál szükséges volt a terület igénybe vétele. Az algyői repülőtérhez köves út lett építve a Belák - malomtól kezdve a temető utcán és folytatólagosan a veteményesen keresztül a közlegelőig.
Csongrád Megyei Levéltár, Algyő ir. Biz.ir.1941/29:
Belák János malma 120q őrleményt állított elő naponta.
Az Algyő és népe című könyvéből (Szeged, Somogyi Könyvtár, 1987.):
Algyőn a háború éveiben is működött néhány malom, melyek féltett gazdasági központok voltak. 1941-ben a tulajdonosok kötelesek voltak őrizni malmaikat, ilyen felszólítást kapott Belák János is.

„Szent Anna könyörögj érettünk.”
Belák János egy harangot adományozott az algyői templomnak.
A harang egyik oldalán az alábbi felirat olvasható: „Belák harang. Készült Belák János és neje Huszti Viktória nagylelkűségének és az Algyői közösség adakozásából 1923. évben. Öntötte Szlezák László harangöntő Budapest.”
A másik oldalán a következő szöveg látható: „Szent Anna könyörögj érettünk.”
A Belák - házaspár még élete folyamán elkészítette közös sírhelyét. Az algyői temetőben nyugszanak.A szimbolikus szellőzőnyílás:
A Belák - ház szellőzőnyílásán megjelenő népi motívumokat a felújítás során is megőrizték a szakemberek.
A szellőző népi motívuma funkcionális szerepe mellett a múltban díszítő elemként is élt. A tőrózsa motívuma nem csak a termékenységet, a férfiasságot jeleníti meg, hanem a magasabb rendű személyiséget is jelentheti. Valószínűleg ősi Nap-szimbólum virág-változataival (tőrózsa, tulipán) van dolgunk.

Az Alkotóház éppen ezért választotta a szellőzőnyílás motívumát hivatalos logójának, melyet Oláh Endre tervezett. A szimbólum – az alkotók, a kézművesek, a kivesző népi mesterségek utolsó őrzőinek – összművészeti szimbóluma. Figyelmeztet a helyi hagyományok felkutatásának, megőrzésének és továbbadásának fontosságára.

Forrás: Készítette: Magyarné Varga Anna, fotó: B.L.N.