Tájékoztatjuk Önöket, hogy, az iskolában, a nyári szünetben portaszolgálat működik 06.00-17.00 óra között. A tankönyvárusítás és ebédbefizetés pontos időpontjáról augusztus 20-a után tájékoztatjuk Önöket hirdetőtábláinkon és az iskola honlapján.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes tankönyvcsomag átvételhez és a kedvezményes étkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok másolatát le kell adni egy-egy példányban (mindkét helyen)! Az érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók esetében is jelezni kell, amennyiben 2012.09.01-től igénybe kívánják venni az étkeztetést.
Ingyenes tankönyvre jogosultak az alábbi tanulók:
 • tartósan beteg (szakorvos igazolja),
 • testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
 • a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy kórosaktivitászavar (jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.Törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott – a tanulási képességet vizsgáló szakértőiés rehabilitációs tevékenységet ellátó – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el),
 • három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),
 • nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).
Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.
Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban beálló módosulásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell!
Tankönyvcsomagok ára:
 1. osztály: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján  minden első osztályos a tankönyvcsomagot ingyenesen kapja (akinek van, annak a kedvezményre jogosító dokumentumot le kell adni)
 2. osztály: angol tk. csomag: 8860 Ft • általános tanterv és em.szintű test. tk.csomag: 7380 Ft
 3. osztály: 8580 Ft
 4. osztály: angol/német/ált. tanterv és em. szintű test: 10160 Ft
 5. osztály: angol tk. csomag: 10180 Ft • német tk.. csomag: 10265 Ft
 6. osztály: angol tk. csomag: 11690 Ft • német tk. csomag: 11705 Ft
 7. osztály: angol tk. csomag: 12235 Ft • német tk.. csomag: 12235 Ft + nyelvi munkafüzet, kb. 1600 Ft, várhatóan szeptemberben
 8. osztály: angol tk. csomag: 12350 Ft • német tk. csomag: 13895 Ft
Étkezési díjak: Algyő Nagyközség Képviselő-testületének  26/2012. (VIII.03.) rendelete szerint az alábbiak szerint változnak az étkezési térítési díjak 2012.09.01-től:
 • teljes árú, 3x étkezés 481 Ft
 • kedvezményes (50 %), 3x étkezés 241 Ft
 • teljes árú ebéd 293 Ft
 • kedvezményes (50 %), ebéd 147 Ft
Tanévnyitó 2012. szeptember 03., hétfő 8.00 óra. A tanévnyitó műsor után tanítás lesz.

Forrás: Iskolavezetés