Lemondott a mindszenti alpolgármester

Októberi rendes testületi ülését tartotta hétfőn a mindszenti grémium, akik tizennyolc napirendi pontot tárgyaltak. Az óvoda, iskola és a komp beszámolója mellett, a napirendek után Erhardt Emília lemondott alpolgármesteri tisztségéről, valamint képviselői mandátumáról. 

15:22: Zsótér Károly polgármester bezárta a rendes testületi ülést.
15:18: Napirenden kívül Erhardt Emília lemondott alpolgármesteri tisztségéről és képviselői mandátumáról. Indoklásként elmondta: a főmunkahelyem mellett, a másodállásom is rendkívül sok időt vesz el az életemből, valamint egyre kevesebbet vagyok a településen, hiszen egy más városban vettem lakást. Úgy érzem, a lakosok megérdemlik, hogy olyan ember üljön itt, aki részt vesz a település mindennapi életében.
15:14: Több operációs rendszer licence lejárt, ezért szükségessé vált ezek megújítása. Összesen tizenkét Windows 7 operációs rendszer beszerzéséről döntöttek.
15:09: A település közvilágításának ellátását 2013. január 1. és december 31. között az EDF DÉMÁSZ szolgáltató végzi - derült ki testületi ülésen.
14:58: Az október 15-i rendkívüli ülésen döntöttek az Egészségház önállóan működő intézmény megszüntetéséről, mivel az intézmény szakmai vezetése visszatérő probléma. Az intézmény jelenlegi vezetője meg kívánja szüntetni jogviszonyát október 31-i hatállyal. A települési egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében a feladatszervezés az önkormányzat alkalmazásában álló egészségügyi menedzser hatáskörébe kerül. A menedzseri pozícióra már kiírták a pályázatot.
14:45: Önkormányzat intézményeinek élelmezési alapanyag biztosítása tárgyú és a közvilágítás hálózat üzemeltetése, karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárásokban a hatályos közbeszerzési szabályzat alapján legalább háromtagú Bírálóbizottság felállítása szükséges, melyet a hétfői testületi ülésen felállítottak.
14:34: A képviselőtestület megtárgyalta a 2013. évi belső ellenőrzési terve tárgyú előterjesztést.  Mindszent Város Önkormányzata vonatkozásában a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által ellátott belső ellenőrzés főbb területei a 2013. évben a Mindszenti Általános Iskola átfogó vizsgálata, Mindszent Város Önkormányzatának vagyon-nyilvántartása, az Önkormányzat intézményeinek szabályzatai és az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása.
14:30: Pályázatot írnak ki a folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásra. Az Önkormányzatnak a jelenlegi közszolgáltatójával 2012. december 31. napjáig áll fenn a szerződése, ezért pályázat kiírására van szükség újabb szerződés megkötéséhez.
14:22: Felülvizsgálták az Önkormányzati földek haszonbérleti díjait. Az első minőségi osztályba tartozó földek díját négyről 5 forint/négyzetméterre emelték. Az egyéb minőségi osztályba tarozó külterületi földek díja ezentúl 4,1 forint/négyzetméter, míg a város belterületén lévő utcavégek, beépítetlen ingatlanok esetében 5 forint/négyzetméter az új ár, azaz itt is egy forintos az emelés.
14:15: A komp üzemeltetésének tapasztalatairól Juhász Lajos üzemeltető elmondta: az elmúlt két év statisztikáinak összehasonlításából kiderül, hogy a forgalom szempontjából a nyári hónapok a legerősebbek, de az is látszik, hogy csökkent az átmenő forgalom, egyre kevesebben veszik elő a gépjárműveket.
14:06: Az iskola több mint ötszáz tanulójából kettőszáznegyven a hátrányos helyzetű, míg negyvennégy a halmozottan hátrányos helyzetben lévő diák – egészítette ki az általános iskola beindításával kapcsolatos beszámolót Bagitáné Szécsényi Mária igazgató, majd hozzátette, hogy nem csak az óvodában, hanem az iskolában is egyre több a hátrányos helyzetben lévő tanulók száma. A beszámolót elfogadták.
Párkányi László képviselő a beszámolóhoz hozzátette: kiemelten kell kezelni a testnevelési eszközök beszerzésére kiírt pályázatokat. Minden eszközt meg kell ragadni, hogy fejlesszük az eszközöket – zárta a képviselő.
13:59: Az óvoda beindításával kapcsolatban Korom Éva intézményvezető elmondta, hogy egyre több a hátrányos,- illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma az óvodában. Az intézmény fejlesztésére beadott pályázat hiánypótlása megtörtént, így jelenleg a döntésre várnak. A képviselők egyhangúan elfogadták a beszámolót.
13:54: Kecskeméti János képviselő a járási hivatal kialakítására volt kíváncsi. Dr. Megyeri Szilvia jegyző elmondta, hogy hét főt adnak át a járási hivatalhoz, amely a jelenlegi okmányirodában lesz majd.
13:49: Pölös Mihály képviselő a csatornázás jelenlegi helyzetéről kérte a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást, hiszen korábban október volt az első kapavágás ideje. A polgármester október 25-én Budapesten járt, ahol a közreműködő szervezet képviselőjével tárgyalt, kiderült: várhatóan jövő tavasszal kezdődhet a beruházás.
13:41: A polgármesteri beszámolóban Zsótér Károly elmondta: a korábban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hódmezővásárhelyi Kirendeltségéhez benyújtott pályázatot sikeres volt, így október 15-től a Polgármesteri Hivatalnál 3 fő munkába állt. Három és fél hónapig napi hat órában dolgoznak a hivatalban.
Mindezek mellett a polgármester az elmúlt testületi ülés óta több helyi rendezvényre is ellátogatott, valamint beszámolójában kiemelte, hogy októberben újabb hat fő tette le az állampolgársági esküt Mindszenten.
13:40: Zsótér Károly polgármester megnyitotta a rendes testületi ülést. A grémium határozat képes, egyedüli hiányzó Lupityka Gáborné Pelyva Sára, aki betegség miatt nincs jelen.
Antal Sándor

0 Megjegyzések

Hirdetés