Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére


Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.
A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök: jegyző helyettesítése, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • Egyetem, Igazgatásszervezői vagy Állam-és Jogtudományi doktori képesítés
 • közigazgatási gyakorlat- legalább 2 év szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatás
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nyelv ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti szakmai  önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum másolata
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyét érintő tárgyalást nyílt vagy zárt ülésen történjen
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apagyi Vivien nyújt, a 06-62-517-517 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 15.

0 Megjegyzések

Hirdetés