A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja a 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsik esetében 13.000,- Ft erejéig adómentességet biztosít a súlyos mozgáskorlátozott személyek, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő részére – ide értve a nevelő-, mostoha vagy örökbefogadó szülőt is. A mentesség több gépjármű esetén kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
A 2012. évi jogszabály módosítások következtében 2013. január 1. napjától adómentességben/adókedvezményben az részesülhet, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:
 1. A szakértői szerv (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által 2012. március 30. napját követően kiállított szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással.
  A 2011. július 1. napját megelőzően kiállított ún. „7 pontos igazolással”, valamint a 2011. július 1. és 2012. március 30. napja között kiadott szakértői szakvéleménnyel rendelkező személyek 2013. évtől nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – adómentességben részesüljenek felülvizsgálaton kell részt venniük, és súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolást kell beszerezniük. (A „7 pontos igazolás” 2012. december 31. napjáig, míg a 2011.július 1. és 2012. március 30. napja között kiállított szakértői vélemény 2012. szeptember 15. napjáig használható fel, azaz az adómentesség is csak eddig az időpontig biztosítható részükre.)
  A közlekedőképesség minősítése céljából, a szakvélemény kiadására irányuló eljárást az Okmányirodánál (Szeged, Huszár u. 1.) kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni. A kérelemhez csatolni kell a fellelhető orvosi dokumentumok 1-1 másolati példányát.
  Tájékoztatom, hogy a közlekedőképességében súlyosan akadályozottság tényéről a szakértői véleményt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal állítja ki, annak tartalmát sem az Adóiroda, sem az Okmányiroda nem bírálhatja felül.
  Az a súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki a felülvizsgálaton 2013. január 1. napját követően vesz részt, annak az adómentesség csak az „új” szakértői vélemény kiállítását követő hónap 1. napjától biztosítható. A szakértői véleményt az Adóirodában be kell mutatni.
 2. Nagykorú személy esetében – aki már rendelkezik – a Magyar Államkincstár által kiadott, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatályos hatósági határozattal, amely alapján megállapítható, hogy súlyos fogyatékossága mozgásszervi eredetű, illetőleg halmozottan fogyatékos és a fogyatékosságok közül legalább egy mozgásszervi.
 3. A 18. életévét be nem töltött személy esetében a Magyar Államkincstár (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) által kiadott hatályos igazolással, mely bizonyítja, hogy a magasabb összegű családi pótlékot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározottmozgásszervi fogyatékossága miatt folyósítják, vagy azért mert a P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.
Az esetlegesen felmerülő kérdéseivel kapcsolatban keresse Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adóirodáját személyesen vagy telefonon az 517-514 számon.

Forrás: Adó csoport