Algyőn az Őszi Egészséghetekre 2012. október 15-27-e között kerül sor a település számos intézményében a lakosság minél szélesebb körű bevonásával. A rendezvénysorozat részeként a tüdőszűrésre 2012. október 15-18-a között kerül sor.
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján:
  • 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
  • 40 éves kor alatt:
    o a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 860 Ft
    o Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
  • A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 860 Ft.
  • Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.   A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:

•  szakközépiskola
•  szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát
•  felsőoktatási intézmény
A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.
A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel.   Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.
A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 860 Ft.
Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
Miután a tüdőszűrő gépjárműben a készpénz kezelés technikai feltételei nem állnak rendelkezésre, ezért a tüdőszűrés térítési díját előzetesen az Egyesített Szociális Intézményhez eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni. Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját befizetni! A befizetést igazoló csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell átadni a szűrő kocsin. A szűrő kocsi dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.
Tüdőszűrési eredmények kiadása: A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzák a szakemberek dr. Kálmán Antónia háziorvos részére.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben /Szeged/.
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles, akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet /Szeged/ végzi el.
Szűrési időpontok:2012.10.15.     Hétfő         09:00-15:00
2012.10.16.     Kedd         09:00-15:00
2012.10.17.     Szerda       09:00-15:00
2012.10.18.     Csütörtök   09:00-15:00
Szűrés helyszíne: Algyői Faluház előtt (6750, Algyő, Búvár u. 5.)
Az óránként megszűrhető létszám kb. 20 fő.
A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése és a betegségek korai felkutatásának érdekében végezzük!
INFO: Algyői Faluház, T.: 62/517-172, faluhaz@algyoktv.net,www.algyofaluhaz.hu, Egyesített Szociális Intézmény, T.: 62/267-048

Forrás: Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet