Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére


Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Algyő Nagyközség Polgámesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű helyettesítés idejéig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III.7.) Korm rendelet 1. melléklet I.1. pont
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: általános igazgatási és anyakönyvezetői feladatok, irattári feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, nyilvántartási és okmányügyintéző,
 • Igazgatási ügyintézői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola, főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség,
 • anyakönyvvezetői vizsga
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű önállóság, pontosság, precizítás, megbízhatóság, és rugalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképpel ellátott önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott formában és adattartalommal
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. december 3. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apagyi Vivien nyújt, a 06-62-517-517 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Előzetes bírálat a pályázati anyag alapján történik. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 

0 Megjegyzések

Hirdetés