Pályázat szociális előadó munkakör betöltésére

 kinyomtatom |  elküldöm
 
Algyő Nagyközség Polgámesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Algyő Nagyközség Polgámesteri Hivatal szociális előadó munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012 (III.7) Korm. rendelet 1 melléklet I/18. pont
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: szociális és igazgatási feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, szociológus, pszichológus, főiskolai szintű pedagógus, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, szociálpedagógus,
  • szociális ügyintézés területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: anyakönyvvezetői vizsga
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű önállóság, pontosság, precizítás, megbízhatóság, rugalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • fényképpel ellátott önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.mellékletében meghatározott formában és adattartalommal
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. december 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apagyi Vivien nyújt, a 06-62-517-517 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Előzetes bírálat a pályázati anyag alapján történik. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.

0 Megjegyzések

Hirdetés