Pályázat könyvtáros munkakör betöltésére


Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház könyvtáros munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű helyettesítés idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert utca 63.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: olvasószolgálati feladatok ellátása, állománygondozás, könyvtári adminisztráció
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek: főiskola, könyvtáros diploma
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetem, könyvtáros diploma
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • képesítést igazoló dokumentumok
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Zoltán nyújt, a 06-62-517-172 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21.

0 Megjegyzések

Hirdetés