Emlékszem, még szárnyaimat bontogattam, amikor beállítottam első köteg kéziratommal Kányádi Sándorhoz. Még mai napig a fülembe csengenek a szavai: „fiam, ha a vers jó, nevel”.

S most, hogy kezembe vettem Papp Róbert kéziratát, ráébredek a nagy elődök igazságaira, hiszen a kötetben található versek nemes egyszerűségükkel, ritmikus nagyszerűségükkel adnak, adhatnak  valamit a felnövekvő generációnak.

Eszembe juttatják, a mondókák időszakát, amikor a szívem együtt dobogott a verssel. Felderengenek bennem a játékos gyerekkor emlékei, s valahol ott mélyen legbelül ismét gyermeknek érzem magam.

Mert, miről is szól ez a kötet? Mit is ad az olvasónak, aki kezébe veszi azt? És honnan erednek a mélyre leásott líra gyökerek?

Papp Róbert nemcsak egy költő, hanem egy olvasó is. Nemcsak egy rohanó ember, hanem munkája iránt elkötelezett lelkes oktató, tele tiszta művészi érzülettel. S valahol a szível legmélyén talán egy kicsit még gyerek. Ahogy mindannyian azok vagyunk. Ahogy mindannyiunknak azzá kell válnunk.

Gondoljunk csak arra, hogy amikor lehajlunk gyerekeinkhez játszani, mennyire megváltozik bennünk minden. Vagy arra, hogy amikor esténként mesét vagy verset olvasunk, miként válunk eggyé a művel... Hogy éljük újjá gyerekkorunk...

Amit most Ön érez, kedves olvasó, én is azt érzem ha Papp Róbert verseit olvasom. Megtanulom szeretni a gyerekeket. És megtanulom megérteni az általuk kreált kis világot, amely annyira ártatlan és amely annyira tiszta, mint a hegyi patakok hűs vize.

Nem tisztem, hogy irodalomkritikusi szemmel magasröptű parafrázisokat alkossak e könyvről és nem lehet tisztje ez senkinek sem.

Ezt a könyvet csak ajánlani lehet. Ajánlani a szülőnek és ajánlani a gyermeknek. Hiszen ezek a versek a játékosságuk által tanítanak. A tisztaságuk által tanítanak. És most Kányádi Sándort megkövetem: ezek a versek jók.
Bencze Attila
(szerkesztő)
Ára: 1500 forint postaköltséggel
Rendelhető: info@polusonline.com